روزنامه کائنات
7

شهرستان

۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر - شماره 3753

برگزاری مانور نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی در استان اردبیل

 مانور نشت گاز ،  انفجار و آتش سوزی در ایستگاه  تقلیل فشار شهر کورائیم از توابع نیر در استان اردبیل برگزار شد.
امور HSE با مشارکت گروه های درون سازمانی درگیر در مانور و با حضور رؤسای واحدهای مرتبط  شرکت گاز استان اردبیل و رئیس اداره گاز شهر نیر، مانور نشت گاز ،  انفجار و آتش سوزی در ایستگاه تقلیل فشار گاز در شهر کورائیم برگزار شد.
سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل درحاشیه برگزاری این مانور ضمن مفید ارزیابی کردن اجرای مانور نشت گاز و انفجار ، هدف از انجام این رزمایش را ایجاد آمادگی و افزایش توانمندی های واحدهای عملیاتی برای توسعه راه حل های مقابله با بحران به منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ زیر ساختهای حیاتی و مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و حوادث احتمالی طبیعی کرد و افزود: کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بحران ها و کنترل آن، مشخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوّت نیروهای عمل کننده در رزمایش و سنجش سرعت عمل درخصوص تامین اقلام اساسی بعد از حادثه فرضی برای نیروهای درون سازمانی از نکات قابل توجه مانور نشت گاز و انفجار در شهر کورائیم می باشد.  وی در رابطه با شناسایی نقاط قوت و ضعف مانور نیز چنین گفت: پس از اتمام مانور کارگاه آموزشی مانور با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در محل اداره گاز شهر کورائیم برگزار شده و عملکرد کلیه واحدهای درگیر در مانور مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً با بحث و بررسی نقاط قوّت و ضعف نیروهای عملیاتی شناسایی گردید.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه