روزنامه کائنات
6

گزارش

۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر - شماره 3753

قائم مقام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي خبر داد :

آمادگي تبديل 200 هزار خودرو مسافربر شخصي به دوگانه‌سوز

  قائم مقام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته آمادگي تبديل 200 هزار خودرو مسافربر شخصي به دوگانه سوز وجود دارد و براي اين کار فقط يک سوم هزينه از افراد دريافت مي شود.
حميد قاسمي ده چشمه با بيان اينکه تبديل خودروهاي عمومي وانت بار و تاکسي به دوگانه سوز طبق مصوبه هيات دولت به صورت رايگان صورت مي گيرد، اظهار کرد: براي ساير خودروها که مسافربر شخصي هستند و وزارت کشور اين خودروها را به عنوان مسافر برشخصي تعريف مي کند، برنامه هايي را در نظر گرفته ايم. وي افزود: وزارت کشور براي اين موضوع مولفه هايي را درنظر گرفته که سرويس مدارس و تاکسي هاي اينترنتي مي تواند جزئي از اين طرح باشند. البته اين موضوع شامل حال تمام مسافر برهاي شخصي نمي شود و تنها خودروهاي پرمصرفي که در اين حوزه فعال هستند مشمول خواهند شد. قائم مقام شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي با تاکيد بر اينکه خودروهاي مسافربر شخصي کم مصرف و دوره اي شامل حال اين طرح نمي شوند، تصريح کرد: علاوه بر اين برخي خودروهاي شخصي نيز در تهران فعال هستند که مجوز تاکسي را دريافت کردند که تعداد آن ها حدود 37 هزار دستگاه مي شود و ليست اين خودروها مشخص است. قاسمي با بيان اينکه سامانه شرکت پالايش و پخش بايد به سامانه وزارت کشور وصل شود و بدين ترتيب پس از ثبت نام متقاضي مشخص مي شود که فرد متقاضي شرايط دريافت اين طرح را دارد  يا خير، گفت: پس از گذر از مرحله تاييد فرد مي بايست مبلع سه ميليون تومان را پرداخت کند و در نوبت تبديل قرار گيرد. وي در باره جزييات پرداخت تبديل خودروهاي مسافر بر شخصي، اظهار کرد: حدود 9 ميليون تومان توسط دولت و سه ميليون تومان توسط متقاضي پرداخت مي شود و اين طرح براي 200 هزار خودرو در نظر گرفته شده است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه