روزنامه کائنات

شناسنامه روزنامه

۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
پربازدید این شماره
صاحب امتياز:
جمعيت ايران فردا
مدير مسئول:
منوچهر طاهرخاني
زير نظر شوراي سردبيري
نشاني:
جمالزاده شمالي، نبش زند،ساختمان 110
نشاني الكترونيكي:
www.kaenat.ir
پست الكترونيكي:
[email protected]
تلفن نمابر:
90و 66914989

******

میثاق نامه

روزنامه نگاران شاغل در روزنامه كائنات ضمن توجه به واقعیت های عینی جامعه، اخبار صحیح و دقیق و تفسیرهای منطقی و منصفانه را در اختیار خوانندگان گذاشته و خود را ملزم به پاسداشت موارد زير مي دانند:
*روزنامه نگاری یک خدمت اجتماعی است، نه یک فعالیت بازرگانی و روزنامه نگار همواره بر اساس وجدان و اخلاق عمل می کند.
*روزنامه نگار از قبول هرگونه فشار و تهدید برای انتشار يا عدم انتشار مطالب و یا تغییر محتویات آنها، خودداری کرده و از خطمشی عمومی رسانه و اصول شرافت حرفه ای خویش تبعیت می کند.
*روزنامه نگار با احترام به استقلال و حاکمیت ملی، نظم و امنیت عمومی و مصالح همگانی از اصول شرافت حرفه ای خویشتن تبعیت می کند.
*روزنامه نگار به اصول دینی و معتقدات مذهبی، آداب و سنن قومی و ملی، اخلاق حسنه و عفت عمومی احترام گذاشته و از گرایش به تبعیض خصومت آمیز در این زمینه ها و همچنین تشویق و تحریک تجاوز نسبت به ديگران خودداری می کند.
*روزنامه نگار ضمن دفاع از آزادی خبر و تفسیر و انتقاد، اسرار حرفه ای خود را حفظ كرده و از افشای اطلاعات و اخباری که به صورت محرمانه به دست می آورد به جز مواردی که با حکم دادگاه مشخص می شود، خودداری مي كند.
*احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد، خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسبت به اشخاص و تلاش در حفظ سلامت و آرامش روانی جامعه از وظایف روزنامه نگاران محسوب می شود.
*روزنامه نگار ارزش های الهی و انسانی از جمله عدالت طلبی، آزادیخواهی، صلح و امنیت بشر، استقلال و پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملتها و فرهنگ ها را پاس خواهد داشت.
*کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیز ملت ها، مقابله با گسترش وسایل و ادوات کشتار جمعی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مبارزه علیه سلطه فرهنگی از رسالت های مهم روزنامه نگاری است.
*روزنامه نگار اشتباه خويش را جزو ذات فعالیت حرفه اي می دانند ولی اصرار بر اشتباه را خطای نابخشودنی می شمارد و خود را متعهد به عذر خواهی در هنگام اطلاع از اشتباه صورت پذیرفته مي داند.
*سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطلاعات اساسی رویدادها در روزنامه نگاری مطرود است.
*روزنامه نگار از پذیرش هرگونه پاداش مادی برای پیش برد مقاصد خصوصی مغایر با مصالح عمومی، خودداری می کند.
 
 
بالای صفحه