روزنامه کائنات
3

اقتصاد

۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت - شماره 3895
سهم آورده تأمین اجتماعی در بیمه تکمیلی بازنشستگان ۷ برابر شدمجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه افزود
فقط ۶ درصد درآمدهای نفتی محقق شد۷۹ درصد زعفران به پنج کشور صادر می‌شودتبعات جدی حذف تبصره ۱۹ از قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پروژه‌های عمرانیشرکت‌های بندری در مناطق آزاد و ویژه مالیات می‌دهندارزپاشی، تکرار تجربه دهه ۹۰ استنرخ ارز کاهش پیدا می‌کند
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه