روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر - شماره 3749
 توییت ظریف به مناسبت روز جهانی «صلح » ثمره چهل سال ایستادگی، بصیرت روزافزون ملت ایران در برابر هجمه دشمنان استپاسخ ایران به آمریکا بر اساس اصل دفاع مشروع خواهد بودامیر سرتیپ ولی وند: لباس رزم بر تن داریم اما اعتقاد ما صلح است آمریکا نتوانست جهان را با سیاست فشارحداکثری علیه ایران همراه کندتحریم مقامات سازمان انرژی اتمی تاثیری بر روند فعالیت‌های هسته‌ای نداردوزرا و روسای دستگاه‌ها، شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه