روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر - شماره 3753

وزیر کشور:

اولویت اول وزارت کشور امنیت داخلی است

 وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی در شرایط کنونی اولویت ما حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه نشست سراسری استانداران سراسر کشور گفت: در جلسه استانداران با توجه به کمیته های تخصصی که تشکیل شده بود در حوزه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضعف ها، قوت ها و موفقیت ها و عدم توفیق ها و دلایل آن را گزارش دادند و متناسب با آنها تصمیماتی اخذ شد.
وی افزود: در این جلسه همچنین تحلیل جامعی از شرایط کشور و اولویت ها ارائه و درباره فضای پیش روی کشور در حوزه های مختلف توضیحاتی داده شد.
وزیر کشور تصریح کرد: در فضای پیش رو اولویت اول وزارت کشور امنیت داخلی است و در جلسه دیروز تاکید شد که همه مسائل مرتبط با امنیت داخلی رصد مستمر شود و پیش‌بینی‌ها و پیشگیری های لازم در این خصوص انجام شود. همچنین مقرر شد شوراهای تامین فعال‌تر از گذشته باشند و تصمیم‌گیری ها به روز انجام شود و هر کدام از موضوعاتی که بعد ملی پیدا می کند، بلافاصله باید به شورای امنیت کشور ارجاع شود تا درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش های استانداران به لطف خدا هیچ موضوع امنیتی نگران کننده در هیچ نقطه ای وجود نداشته و با زحمات دوستان نخواهیم داشت، گفت: در حوزه اقتصادی بر اساس گزارش های استانداران، با توجه به عملیاتی بودن فعالیتها در سطح استانها و اشراف اطلاعاتی کامل از مسایل استانداران کماکان معتقدند می‌توانند با واگذاری بیشتر مسئولیت به استانداران موفق تر عمل کنند. وی ادامه داد: تبیین شد که روی نظام توزیع و نظارت و رفع موانع تولید و همکاری با همه واحد های اقتصادی به ویژه بانکها کار بیشتری شود تا در شرایطی کنونی که اولویت ما معیشت و وفور کالا برای مردم و فعالیت و تولید صنایع و کارخانجات و جلوگیری از بیماری است بتوانیم کار را پیش ببریم. وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی در شرایط کنونی اولویت ما حفظ وحدت و انسجام، امیدبخشی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه در مردم است. در مسیر برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰ هستیم و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات‌های شوراهای شهر و همچنین میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس را نیز داریم اما به دلیل اینکه انتخابات ریاست جمهوری بعد ملی دارد، در اصل قرار دارد. رحمانی فضلی افزود: دوستان به دلیل نوع قضاوت‌ها و داوری‌ها و نیز برخی رقابت‌های ستیزه جویانه که در برخی جاها وجود داشته نگرانی‌هایی از الان در این حوزه دارند و اعلام کردند که فضا باید مدیریت شود؛ در سطح ملی نیز ما پیگیر هستیم تا بستر انتخابات سالم و قانونی توام با امنیت را داشته باشیم. وی گفت: همچنین در موضوع های اجتماعی گزارشی درباره آسیب‌های اجتماعی ارائه شد و ما هفته قبل یک گزارش جامعی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردیم و اعضا تقاضا کردند ما یک جلسه دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشته باشیم و گزارش را کامل کنیم. رحمانی فضلی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با لطف خدا و وحدت و هماهنگی و تلاش بیشتر در شرایطی که واقعاً برای مردم دشوار است و از طرفی با کرونا مواجه هستند و نگرانی‌ها و آسیب‌هایی که درباره آن دارند و از سوی دیگر هم با تحریم‌ها مواجهیم و افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار است و مردم ما دشمن خود را می‌شناسند و مقاومت را در پیش گرفتند، ما به‌عنوان مسئولین باید کمک کنیم تا شرایط را سهل‌تر کنیم و با تصمیمات غلط و با برخی اظهارنظرهای ناروا شرایط را برای مردم سخت نکنیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه