روزنامه کائنات
2

سیاست

۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر - شماره 3751
 شمخانی: حصر اقتصادی امروز دشمن با مقاومت فعال راه به جایی نخواهد برد
 ناچاریم نظارت ها و مقررات را تشدید کنیمتکرار ادعای انتخاباتی ترامپ درباره توافق با ایرانعادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی شرعا حرام است به همکاری با ایران در زمینه تسلیحاتی ادامه می‌دهیمایران برای آغاز گفت‌وگوهای منطقه‌ای تدابیر جدی اتخاذ کند!اگرچه امروز اف ۳۵ نداریم، اما تجهیزات‌مان عاریتی نیستمولایی:  ترامپ صرفا به پیشبرد استراتژی و منافع از مسیر مدنظرش توجه دارد
عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه